รายงาน แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)-->>
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
   
 
ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2563
 
ข้อมูลผู้ตอบ
 
1. เพศ
         
 


       
 
       
 
2. หน่วยงาน
       
 


       
 
       
   
 
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
ข้อที่
รายการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จำนวน(คน)
ร้อยละ
จำนวน(คน)
ร้อยละ
จำนวน(คน)
ร้อยละ
จำนวน(คน)
ร้อยละ
จำนวน(คน)
ร้อยละ
1
ท่านพึงพอใจในการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book)ระดับใด
8217
66.75%
3629
29.48%
405
3.29%
35
0.28%
25
0.2%
2
เว็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นประโยชน์กับท่านในระดับใด
8484
68.91%
3435
27.9%
344
2.79%
27
0.22%
21
0.17%
   
 
ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น   
   
 
ใช้ได้ดี
 
 
ดี
 
 
ใช้ง่าย
 
 
หนังสือเยอะดี
 
 
ระบบคำเพื่อสืบค้นควรปรับปรุง
 
 
ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา
 
 
ถ้าหากสามารถเพิ่มดัชนีการค้นหา เช่น จากเลขที่หนังสือ หรือชื่อเรื่อง หรืออื่นๆ ได้ ก็จะมีความสะดวกมากยิ่งๆขึ้น
 
 
อีบุ๊คนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาค้นคว้า การอ้างอิง และการทำงาน ดังนั้น ขอให้คงความดีนี้ไว้ และพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไปด้วยนะ ขอบคุณ ปค. อปค. และคณะผู้จัดทำเป็นอย่างสูงยิ่งเลย
 
 
ขอให้ผู้รับผิดชอบ update หนังสือสั่งการใหม่ ๆ สม่ำเสมอด้วยค่ะ
 
 
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
 
 
เยี่ยมมากค่ะ เพราะบางอำเภอหาคู่มือบางเล่มไม่เจอ สามารถใช้ประโยชน์กับการทำงานได้ดีมากค่ะ
 
 
สะดวกรวดเร้วมาก ค้นหาง่าย
 
 
ระบบขัดข้องบ่อย
 
 
หนังสือโครงสร้างประชากร รายจังหวัด อำเภอ เทศบาลนคร รายปี จำแนกตามอายุ
 
 
รูปแบบไฟล์น่าจะมีความสมบูรณ์มากกว่านี้
 
 
การค้นหาระเบียบปฏิบัติไม่พบบ่อย แต่ค้นหาในกูเกิ้ลกับพบได้ง่าย
 
 
น่าจะรวมหนังสือสั่งการของกรมการปกครองทุกฉบับ เวลาหาหนังสืออ้างถึง เพราะเข้าไปสืบค้นหน้าเวป ปกครองไม่ค่อยเจอค่ะ
 
 
ผมอยากให้มีหนังสือ คู่มือปฏิบัติราชการทางปกครอง เล่มสีน้ำเงิน (เล่มเดิมสีเหลือง) ขอให้นำมาลงใน อีบุ๊ค ด้วยคับ ขอบคุณมาก
 
 
-
 
 
--
 
 
ดีมาก
 
 
การโหลดรวดเร็ว อ่านง่าย เข้าใจง่าย
 
 
มีระบบสืบค้นดีกว่านี้เช่นค้นจากประโยคสำคัญจะดีขึ้นเยอะเลย
 
 
ดีมาก สำหรับไว้ดูในการปฏิบัติงาน
 
 
ดีมากใช้ในการปฏิบัติงาน
 
 
อยากให้ลงหนังสือสั่งการ ระเบียบฯ พรบ.ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นปัจจุบันด้วย จักขอบคุณยิ่ง
 
 
ระเบียบบางเรื่องยังไม่ละเอียดยังคลุมเครือโดยเฉพาะงานทะเบียนราษฎร
 
 
ดีมาก
 
 
ไม่มีหนังสือการเงินและบัญชี
 
 
มีประโยชน์มากในการปฏิบัติงาน
 
 
อยากให้มีข้อมูลทุกประเภท ทั่วไปด้วย
 
 
ตัวหนังสือเล็กไม่ชัด
 
 
ตัวหนังสือไม่ชัดเจน
 
 
ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 
 
-
 
 
เน็ตช้า
 
 
เมื่อกดพิมพ์เอกสารในหน้าต่าง ๆ อยากให้พิมพ์เอกสารออกมาในขนาดหน้าหนังสือปกติ (ปัจจุบันพิมพ์ได้ภาพขนาดเล็ก)
 
 
- กรณีโหลดหนังสือทั้งเล่ม จะทำไม่ค่อยได้ ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร ขอคำแนะนำในหน้าการโหลด e-book เพื่อให้เข้าใจในการโหลด
 
 
เห็นควรมีการรวบรวมหนังสือสั่งการด้วยนะครับ
 
 
น่าจะมีวิธีการค้นหาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ง่ายกว่านี้
 
 
ถ้าเป็นไปได้ น่าจะลิ้งค์ในส่วนหนังสือแจ้งเวียน/สั่งการ สำหรับงานทะเบียน เพื่อจะได้ติดตามได้ง่าย เพราะปัจจุบันต้องไปเปิดหาที่เครื่องอื่น ลำบากมาก
 
 
อยากให้เพิ่มเติมแบบฟอร์ม ที่จำเป็นต้องใช้ และให้สามารถดาน์วโหลดได้
 
 
หนังสือเก่าที่ยังต้องใช้งานอยู่ไม่มี เที่อำเภอก็หายไปหมดแล้ว ปลัดอำเภอที่เข้าทำงานใหม่ หรือเปลี่ยนฝ่ายรับผิดชอบหาคู่มือทำงานลำบากมาก หนังสือใหม่ลงช้า
 
 
ปรับปรุงให้ค้นหาระเบียบกฏหมายได้ง่าย ๆ
 
 
มีคู่มือเก่ใหม่ดีที่สุดควรศึกษาระเบียบเป็นหลักและคู่มือที่เป็นปัจจุบันเพราะไม่เกิดความผิดพลาดในการศึกษาข้อมูลเพื่อสะดวกในการปฎิบัติงานครั้งต่อไปครับผม
 
 
มันเยี่ยมมาก
 
 
การค้น หนังสือ
 
 
ขอสอบถามว่าเวลาประชาชนมาขอย้ายออกจากทะเบียนบ้านจะต้องถ่ายเอกสารคือบัตรประจำตัวประชาชนด้วยหรือค๊ะพร้อมกับการย้ายอัตโนมัติ
 
 
แบบประเมินขึ้นบ่อยน่ารำคาญ ถ้าขึ้นมาอีกจะกดให้เหลือน้อยที่สุดค่ะ
 
 
-
 
 
ช่วยให้เปิดหาระเบียนหนังสือสั่งการและแนวทางในการปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น
 
 
สุดยอด
 
 
อยากให้มีการอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน อยากได้คู่มือปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร และสัญชาติ พ.ศ.2556 ยังไม่มีเลย
 
 
เวลาชาวบ้านมาติดต่อราชการตัวอย่างเช่นการย้ายเข้าต้องให้ประชาชนถ่ายเอกสารทุกอย่างหรือค๊ะในเมืองสามารถตรวจได้ในฐานข้อมูล บ้างอำเภอสถานที่ถ่ายเอกสารออย่ไกลทำให้ประชาชนเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
 
 
อยากให้มีหนังสือสั่งการต่างๆรวบรวมไว้
 
 
บางครั้งการปฏิบัติงานยังไม่แน่ใจว่าปฏิบัติงานแบบใดก่อนหลัง ควรมีข้อกำหนดที่ชัดเจน เช่น ลำดับที่ 1 ,2,3 เนื่องจากมีระเบียบและวิธีการที่อาจหลงลืมในบางครั้ง
 
 
-
 
 
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทะเบียนอย่างมาก รวมทั้งโปรแกรมภาพถ่ายทางทะเบียนประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
 
 
-
 
 
สำนักทะเบียนอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน
 
 
ต้องการแบบฟอร์มความพึงพอใจงานบริการทะเบียนและบัตร ของศูนย์บริการร่วมอำเภอยิ้ม
 
 
อยากให้นำหนังสือที่ออกใหม่ ๆ มาลงให้มาก ๆ บางเล่มไม่ค่อยทันสมัย
 
 
อยากให้ใส่กฎหมายอาญา เช่น แพ่งและพาณิชย์ ,อาญา ป.วิ.อาญา,ป.วิ.แพ่ง ฯ ด้วย
 
 
-
 
 
อยากให้ทำเป็นคู่มือแจกตามสำนักทะเบียนทุกสำนักทะเบียน
 
 
-
 
 
มีความรู้ในการปฎิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายได้เป็นอย่างดี
 
 
ตัวหนังสือขอตัวใหญ่กว่านี้เพราะเวลาพิมพ์ออกมาตังหนังสือเล็กมองไม่ค่อยชัด
 
 
ขอสอบถามว่าเลขที่ย้ายเข้าในแต่ละสำนักทะเบียนเลขไม่เรียงลำดับกัน สมมุติว่าเลข 1 จะกระโดดเป็นเลข 10 ขอสอบถามว่าระบบมีปัญหาหรือไม่ ขอบคุณค๊ะ
 
 
-
 
 
ขอเพิ่ม กฎหมาย แพ่งฯ กฎหมายอาญา ด้วย
 
 
ขอระเบียบกฎหมายและตัวอย่างการทำนิติกรรมของอำเภอด้วย
 
 
อยากให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติในการเพิ่มชื่อการย้ายในทะเบียนบ้านและให้มีวิทยากรที่มาจาก ต.ม. และ แรงงานจังหวัดมาให้ความรู้ด้วยคะ
 
 
ควรจะนำเอกสารใหม่ๆทันสมัยมาจัดเก็บไว้ในระบบให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ
 
 
ได้ความรู้และมีประโยชน์มากๆครับ หาหนังสือดีๆมีประโยชน์มาลงอีกนะครับ
 
 
อยากให้แจกคู่มืองานต่างๆ ไปยังสำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง
 
 
ควรมีหนังสือสั่งการในรูปแบบปัจจุบันกรณีมีการแก้ไขกฎกระทรวงในเรื่องต่าง ๆ ไว้สำหรับประชาชนให้รับทราบในการให้การบริการ
 
 
ดีมาก
 
 
อยากให้เวลาปริ้นท์เอกสารออกมาตัวใหญ่กว่านี้และคมชัดกว่านี้คะ
 
 
ถ้าปรับปรุงให้สามารถค้นหาตัวบทกฎหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงด้วย เช่น ค้นหาเฉพาะ พ.ร.บ.สัญชาติ ทุกฉบับ ได้ด้วยจะดีมากยิ่งๆขึ้น
 
 
การหาชื่อเรื่องของหนังสือสั่งการน่าจะครอบคลุมให้กว้าง
 
 
ลงหนังสือให้เยอะๆเลยค่ะ
 
 
ชื่อเรื่องควรมีพ.ศ.กำกับว่าจัดทำเมื่อปีพ.ศ.ใด
 
 
อยากให้รวบรวมหนังสือสั่งการหรือนส.หารือไว้ด้วยกันทั้งหมด
 
 
มีหลักการปฏิบัติที่เป็นแนวเดียว
 
 
เมื่อบันทึกเลขที่หนังสือให้ระบบค้นหาให้ ยังใช้ไม่ได้ ต้องการให้สะดวกในการค้นหามากกว่านี้ เมื่อรู้เลขที่หนังสือหรือชื่อเรื่อง ให้ระบบค้นหาให้โดยอัตโนมัติ
 
 
เห็นควรกำหนดค่าธรรมเนียมให้มากกว่านี้ (ไม่เห็นความสำคัญของเอกสาร)
 
 
ชอบมาก ได้ความรู้ดี จะได้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไม่่ผิดพลาด ขอให้มีหนังสือหรือข้อมูลใหม่ ๆ มาลงเรื่อย ๆ อยากสั่งซื้อต้องทำงัยค่ะ
 
 
อยากให้ปรับปรุงโปรแกรมให้เรียกดูหนังสือย้อนหลัง โดยสามารถค้นหาเป็นหน้า ๆ ได้
 
 
อยากให้จัดทำหนังสือหรือดิกชันนารีไทย อังกฤษของคำศัพท์เกี่ยวกับงานทะเบียนและชีวิตประจำวันที่ต้องรู้เพื่อใช้ในการทำงานสามารถสื่อสารกับต่างประเทศหรือมีวิธีการสอนฟรี
 
 
ดีมากๆ
 
 
ที่มีดีอยู่แล้ว และถ้ามีหนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบันล่าสุด(หลังจากพิมพ์หนังสือคู่มือต่างๆแล้ว)น่าจะดียิ่งกว่านี้คะ
 
 
แต่โปรแกรมมันชอบมีปัญหา เปิดไม่ได้ ไม่เชื่อมต่อ
 
 
สามารถใช้งานตลอดเวลาปฏิบัติงาน
 
 
-
 
 
สั่งพิมพ์เอกสารแล้วตัวหนังสือเล็ก ถึงจะเซ็ตตามที่แนะนำแล้วก็ยังตัวเล็ก สว.อ่านไม่ค่อยเห็น
 
 
อยากให้มีหนังสือสั่งการด้วย
 
 
เป็นไปได้หรือไม่หากจะนำหนังสือสั่งการ หรือ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรฯ มาเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้ประทับใจระบบการจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากส่งผลดีต่ออนาคต **ขอบพระคุณค่ะ**
 
 
น่าจะมีโปรแกรมสำหรับให้เจ้าหน้าที่สอบถามไปยังสำนักทะเบียนกลางแบบเฉพาะ ปกติจะใช้ช่องทางสอบถามทาง website ช่องทางเดียวกับประชาชน
 
 
ทราบระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ ความรู้เพิ่มเติม เป็นประโยชน์มาก
 
 
เป็นประโยชน์มาก
 
 
ดีมาก
 
 
มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงามมาก
 
 
อยากให้สำนักทะเบียนกลางเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องถาม-ตอบ ได้ในระบบ เพราะบางครั้งเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน
 
 
เพื่อประโยชน์ด้านความถูกต้องในการให้บริการประชาชน ขอเสนอแนะให้นำหนังสือแจ้งเวียนหรือสั่งการต่างๆ เรื่อง/กรณีศึกษาต่างๆ มาบรรจุใน ระบบฐานข้อมูลด้วย
 
 
ขอคู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนชื่อบุคคลและการใช้คำนำหน้านาม สิงหาคม 2556 ใน e-Book ยังไม่มี
 
 
ควรเรียงลำดับหนังสือคู่มือตามปี พ.ศ.ด้วยจะได้มีความต่อเนื่องกันอ่านแล้วนำมาปฏิบัติได้ง่ายขึ้นไม่สับสน
 
 
มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมาก
 
 
สั่งพิมพ์แล้วตัวอักษรท้ายบรรทัดขาดหายไป
 
 
ได้ความรู้มาก ใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน
 
 
บางฉบับ/บางหน้า เวลาดาวโหลดข้อความขาดหายบถ้วน
 
 
ดีมากๆครับได้รับความรู้เพิ่มเติม
 
 
ทำไมพิมพ์ค้นหาจากคำสำคัญไม่ได้
 
 
แบบประเมินความพอใจหน้าจะมีหลังจากได้รับบริการจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะคำ
 
 
มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
 
 
ทำเป็นแอพใช้บนโทรศัพท์ได้ยิ่งดีครับ
 
 
หนังสือที่พิมพ์ออกมาส่วนใหญ่ข้อความขาดหายไปโดยเฉพาะด้านขวามือเพราะด้านซ้ายกระดาษเหลือเยอะมาก
 
 
คำค้น เช่น ว 115 น่าจะค้นได้นะครับ หนังสือสั่งการน่าจะแยกให้เป็นปี ๆ อะครับ
 
 
อยากให้งานทะเบียนราษฎร สามารถตรวจสอบประวัติการสมรส หย่า รับบุตรบุญธรรม รับรองบุตร โดยคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ เนื่องจากจำเป็นในการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาให้กับเจ้าหน้าที่ ค่ะ
 
 
ถ้าสามารถค้นหาหนังสือสั่งการโดยระบุเลขที่หนังสือ/วันที่ ได้จะดีมากกกก ค้นหาแบบในกูเกิล เช่น มท.0309.1/ว...... ลว...... เพราะหนังสือสั่งการมีเยอะ เวลาสั่งการมาใหม่ก็จะอ้างหนังสือสั่งการเก่าๆย้อนหลังหลายปี
 
 
กำลังเข้ามาอ่าน ไม่สามารถประเมินได้
 
 
อยากให้มีการ อัพเดท ข้อมูลระเบียบที่ออกใหม่ด้วยครับ
 
 
-
 
 
คำค้นยังไม่ละเอียดเท่าที่ควร
 
 
อยากให้อัพเดทให้เป็นปัจจุบัน
 
 
-
 
 
-
 
 
ขอให้เพิ่มข้อมูลหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทั้งหมด ลงในe-Bookให้ด้วยค่ะ
 
 
ช่วยอัพเดท พ.ร.บ.ใหม่ๆ และ พ.ร.บ.ที่มีฉบับปรับปรุง ด้วยครับ
 
 
อยากให้ระบุว่าเล่มใดล่าสุด เล่มใดเป็นต้นฉบับ เช่น "New" "Original"
 
 
-
 
 
ไม่สามารถพิมพ์ออกมาเป็นขนาดใหญ่ได้
 
 
ดีมาก เป็นประโยชน์ต่อบุคคลท่ี่ไม่ได้เข้าอบรม สามารถแสวงหาความรู้ได้
 
 
อยากให้พิมพ์ออกมาแล้ว ขนาดตัวอักษรตรงตามขนาดจริง
 
 
เห็นควรรวบรวมหนังสือสั่งการต่างๆ ทำเป็นแบบเล่ม เพื่อสะดวกในการศึกษา เพราะคนที่รับราชการใหม่จะขาดประสบการณ์และไม่ทราบเกี่ยวกับหนังสือสั่งการที่มีมาก่อนหน้านี้ครับ
 
 
ใช้งานได้จริง
 
 
_
 
 
ลงการถามตอบปัญหาจากสำนักทะเบียน
 
 
อยากให้เป็นปัจจุบันมากกว่านี้ เพราะคู่มือบางเล่มต้องไปอบรมเท่านั้นถึงจะได้ สำนักทะเบียนจึงไม่ได้มีเหมือนกันทุกแห่ง ยิ่งเป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่นหาคู่มือได้ยากมาก
 
 
-
 
 
ขอบคุณครับ
 
 
เป็นเอกสารที่สามารถค้นหาได้คลอดเวลาเมือ่ต้องการทราบข้อมูลทางทะเบียนราษฎร
 
 
คลีนิกกฏหมายสัญชาติไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งตรงส่วนนี้จะมีประโยชน์มากมายเลยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งในส่วนของหนังสือสั่งการที่รวดเร็วครับ
 
 
น่าจะมีวีดีโอที่ ผอ.สน.บท./ผอ.ส่วน/หน.กง. ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามหลักสูตรต่างๆ มาลงด้วย
 
 
อัยการ
 
 
ผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะเข้ามาเป็นผู้นำชุมชนเพื่อประโยชน์สวนรวมในหมู่บ้าน และพัฒนาชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นกว่าเดิม ถ้าผมมีบุญวาสนาคงต้องมีวันนั้นที่ได้มีส่วนร่วม
 
 
หนังสือดีมีประโยชน์มากครับ
 
 
null
 
 
ขอบคุณครับ
 
 
-